• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
    • İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER AN...
    • 0554 582 24 16

Yıllık Hayat Sigortası

 
 Yıllık Hayat Sigortası
 
 
 Yıllık Hayat Sigortası sadece ölüm teminatı sağlar. Sigorta süresi olan 1 yıl içinde, sigortalının ölümü durumunda menfaatdarlarına sigorta poliçesi'nde belirtilen ölüm teminatı ödenir. Bir yıllık süre sonunda, sigortalının hayatta olması halinde hiçbir ödeme yapılmaz. Sigortaya devam etmek için her sene yeni bir Yıllık Hayat Sigortası
yapılmalıdır.

Bankalardan tüketici kredisi alındığında, Yıllık Hayat Sigortası poliçesinde Banka menfaatdar gösterilebilir.
Böylece tüketici kredisi alan kişinin ölümü halinde geride kalanlar bir de kredi borcunu ödeme yüküyle karşı karşıya kalmazlar. Kredi borcunun ödenmesinden sonra, tazminatın artan kısmı sigortalının mirasçılarına ödenir.

18 ile 65 yaş arasında bulunan sağlıklı herkes bu sigortadan yararlanabilir.

Yıllık Hayat Sigortası ile temel olarak yaşam kaybı riski teminat altına alınmaktadır. Sigorta kapsamında, Vefat Teminatı ile isteğinize bağlı olarak Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Tam ve Kısmi Maluliyet ve Hastalık Sonucu
Tam Maluliyet Teminatları bulunmaktadır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza sonucu, derhal
veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde vefatı halinde, poliçede belirtilen kaza sonucu vefat tazminatı,
vefat teminatına ek olarak lehdar(lar)a ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza sonucu,
derhal veya kaza tarihinden iki yıl içinde daimi olarak sakat kalması halinde, tıbbi tedavinin sona ermesinin ve
sürekli sakatlığın tespit edilmesinin ardından sürekli sakatlık tazminatı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda belirtilen oranlar dahilinde sigortalıya ödenir.

Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Sigorta süresi içinde sigortalının bir hastalık sonucu daimi surette sakat kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve sürekli sakatlığın kesin surette tespitini takiben, sürekli sakatlık sigorta bedeli sigortalıya ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde miyokard enfarktüsü (kalp krizi), hastalık sonucu oluşan inme, kanser, böbrek yetmezliği, körlük, multipl skleroz hastalıklarından birine yakalanması veya koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı, önemli organ nakli ameliyatı (alıcı olarak) gibi operasyonlardan birini geçirmesi halinde,
sigorta poliçesi'nde belirtilen tehlikeli hastalıklar teminatı sigortalıya ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza nedeniyle, kaza gününden itibaren bir yıl içinde tedavi görmesi halinde oluşan tedavi masrafları teminatı limit dahilinde ve fatura karşılığında sigortalıya
ödenir.

Hastane Gündelik Tazminatı Teminatı

Sigortalının, Hastalık Sigortası Genel Şartları'nda tanımı yapılan bir hastalık veya kaza sonucu hastanede yatarak tedavi görmesi halinde, hastanede yatılan her tam gün için, poliçede belirtilen hastane gündelik tazminatı teminat tutarı sigortalıya ödenir. Bir yıl içinde hastane gündelik tazminatı teminatından en fazla 90 gün için ödeme yapılabilir.

Yıllık Hayat Sigortası Süresi

Yıllık Hayat Sigortası sizi bir yıl boyunca güvence altına alır. Sigortanızın bitiminde, isterseniz sigorta ve
teminatlarınızı yenileyerek güvencenizi devam ettirebilirsiniz.

Teminatların Belirlenmesi

Yıllık Hayat Sigortası'nı, dilediğiniz teminat miktarı için yaptırabilirsiniz. Ancak, belirli bir limiti aşan teminatlar için
sağlık durumunuza dair doktor raporu, tahlil ve tetkikler istenmektedir.

Sigorta Priminin Hesaplanması

Ödemeniz gereken sigorta primi seçtiğiniz teminatlara, yaşınıza ve teminat tutarına göre değişir.
Sigorta teminatınız ve dolayısıyla sigorta primleriniz YTL veya dövize endeksli (USD veya Euro) olarak belirlenebilir.
Sigorta primleri ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden YTL'ye çevrilerek ve peşin veya taksitle ödenir.

Priminiz; yaşınıza ve seçmiş olduğunuz teminat tutarına göre hesaplanmaktadır. Ayrıca seçmiş olduğunuz ek teminatlar da meslek sınıfınıza ve hobilerinize göre priminizi etkilemektedir.

Küçük miktarda primler ile yüksek teminatlar satın alabilirsiniz. Örneğin 35 yaşında ve 10 milyar TL. teminat isteyen
bir kişinin ödeyeceği prim; 29,500,000 TL'dır.

Prim Ödeme Şekilleri

Yıllık Hayat Sigortası primi poliçe düzenlendiğinde peşin ödenmektedir. Primi taksitlendirmek yerine ayrı ayrı
poliçeler yaptırabilirsiniz.

Vergi Avantajı

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, 193 sayılı G.V.K.'nın 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemiş olduğunuz prim limitler dahilinde matrahınızdan indirilerek vergi avantajı sağlanacaktır.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret65685
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.122732.2514
Euro34.784634.9240
Hava Durumu
Saat
Takvim
Site Haritası